Competitie

KSV Friesland Competitie

 

100m GKG score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 172724  93  92  97  95  90  92  91  92  93  96  931
 161388  78  86  80  92  87  81  94        
 166263  85  94  95                
 60281  51                    
 191489  90  88                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
100m kkg
score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 6723  57  71  86  78  33            
 191489  96                    
                       
                       
25m KKG
score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
117240 99                    
 12272  89  85  83  89  94            
 79291  62                    
50m PG
score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 60281  56  40                  
                       
                       
                       
12m KKG score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 135311  76                    
 60281  62  55  76  65  61  47  81  64  71  71 653
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
25m GKP/R score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
188077 54                    
 182054  52  35                  
 117213  67  74  66  67 64  66  65  70  67  71  677
 136811  87  92  89  82  86  89  87  93  87  90  882
 156512  75  69  77                
 60281  72  67  57  64  63  67  65  55  57  72  639
 171714  40  55  17  81              
 171715  10                    
 69156  81  81                  
                       
                       
10 KKP/R score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
59623 56  69  69  76  73  54  76 65  81  73  692
70172 66  70  68  75  69  74  65  63  67  77  694
136811 88  82  89  82  83  73  90  85  81  82  835
110468 81  73  77                
                       
                       
                       
                       
                       
12m KKK score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 110468  83  78  82                
 60281  81  84                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
50m Pope
score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 60281  75  76                  
                       
                       
25m kkp/r
score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 score 7 score 8 score 9 score 10 Totaal:
Nummer:                      
 79291  74  71  76  82  71  74  69  62  80  66  725
                       
                       

 

 

Privacyverklaring

De K.S.V. Friesland, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40000152 volgt voor wat betreft de verwerking, bewaring en het
gebruik van persoonsgegevens de protocollen, modellen en
verklaringen, zoals die worden gebruikt en zijn terug te vinden op de
website van de K.N.S.A.

Binnen de K.S.V. Friesland kunt u desgewenst contact opnemen met
de voorzitter van de vereniging voor vragen, verder informatie en
klachten m.b.t. de AVG.

Contact

KSV-Friesland Contact gegevens:

Voor email contact willen wij u vriendelijk verzoeken het contact formulier te gebruiken:

 

 

Stel uw vraag
1000 tekens over

 

KSV-Friesland contact formulier


Voor ledenadministratie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veiligheid

 

 • De baancommandanten houden toezicht, corrigeren verenigingsleden (indien nodig, ook elkaar) en geven instructie aangaande alle volgende onderwerpen.

      Een ieder die een wapen oppakt is op dat moment zelf verantwoordelijk voor dat desbetreffende wapen en de eventuele gevolgen. Ben je niet bekend met wapens, dan afblijven!
      Heb je het wapen bij de kolf vast: dan de vinger LANGS de trekkerbeugel!
      De vinger enkel en alleen in de trekkerbeugel op het schietpunt en pas op het moment dat je richt om een schot af te vuren. (voor de rest van de tijd dus nooit!)
      De wapens altijd duidelijk zichtbaar, ook voor anderen, in onklare toestand (type afhankelijk) dragen. Te weten:
          Revolver:
          Cilinder open geklapt of laadpoort open.
          Pistool:
          Patroonhouder uit het wapen en de slede open.
          Geweer:
          Patroonhouder uit het wapen en de slede of grendel open.
      Let erop dat bij het aanpakken, overhandigen, neerleggen van een wapen dit altijd in onklare toestand gebeurd met de loop in een veilige richting. (dus nooit op personen gericht).
      Overhandig nooit een doorgeladen/gespannen wapen. Het kan daarbij behoorlijk mis gaan!
      Zelf altijd vaststellen of het wapen ongeladen is. Controleer daarvoor altijd de cilinder, de patroonhouder, de kamer en de loop.
      Tijdens verplaatsing van het wapen tussen de wapenkamer, het schietpunt en weer terug het wapen ALTIJD in onklare toestand dragen:
          Revolver:
          Cilinder uitklappen en vingers door het frame. Of indien er sprake is van een vaste cilinder met laadpoort: laadpoort open. Loop omhoog.
          Pistool:
          Slede open. Patroonhouder uit het wapen. Het wapen om de kast en trekkerbeugel in de hand houden. Loop omhoog.
          Geweer en karabijn:
          Patroonhouder uit het wapen. Slede of grendel open. (indien mogelijk) Het wapen bij het "voorhout" (vóór de trekkerbeugel) vasthouden. Loop omhoog.
      Wapen alleen laden direct voorafgaand aan het moment van schieten.
      Nooit meer dan 5 patronen laden. (tenzij een wedstrijddiscipline anders voorschrijft).
      Wapen na de schietbeurt direct openen cq ontladen:
          Cilinder of laadpoort open. Patroonhouder uit het wapen. Slede of grendel open. Kamer en loop op patroon controleren.
          Dus nooit een gesloten en al helemaal niet een geladen wapen neerleggen. Uitzondering op deze regel zijn noodsituaties. (Zie hoofdstuk noodsituaties hieronder).
      Als een geleend wapen in de wapenkamer wordt teruggebracht dan eerst ter controle een stokje door de loop alvorens het wapen wordt overhandigt.
      Zonder toestemming komt niemand aan het wapen van iemand anders.
      Het dragen van gehoorbescherming is verplicht alsmede, voor de niet brildragers, een veiligheidsbril.
      Maximaal één persoon op het schietpunt. (uitgezonderd baancommandanten)
      Een wapen ter hand nemen in ruimten anders dan de wapenkamer, de schietbaan en de verbindingsgangen daartussen is niet toegestaan.
      Een wapen laten zien aan een ander is alleen toegestaan in de wapenkamer.
      Het drinken van alcoholische dranken is alleen toegestaan ná het schieten. Dit impliceert automatisch dat, als een persoon alcoholische dranken genuttigd heeft hij/zij absoluut niet meer mag schieten.

   

  Storingen en Noodsituaties.

   

      WEIGERAAR/KETSER:

  Trekker is ver genoeg overgehaald, de slagpin is tegen de patroon geslagen maar het schot gaat niet af.

      WAT TE DOEN:

  Wapen 30 seconden in de schietrichting blijven houden.
  (de arm mag wel zakken).

          Revolver: Na 30 seconden:
              Ga NOOIT door met schieten. De patroon zou alsnog af kunnen gaan terwijl deze niet meer voor de loop bevindt!
              Cilinder open klappen of laadpoort open.
              Controleer of het misschien een lege kamer was.
              Verwijder anders de patroon die voor de loop zat.
              (Complete patroon met ingeslagen slaghoedje).
              De weigerende patroon in het daarvoor bestemde kastje deponeren.
          Pistool en geweer: Na 30 seconden:
              Verwijder de patroonhouder uit het wapen.
              Haal de slede of grendel naar achter.
              De uitgeworpen patroon in het daarvoor bestemde kastje deponeren.

   

      MECHANISCHE STORING:

  Deze storingen worden meestal veroorzaakt door vervuiling van het wapen en maar zelden door een breuk van een onderdeel. Zet het wapen op veilig (indien mogelijk). Leg het wapen neer met de loop richting kogelvanger en waarschuw een baancommandant.

          Voorbeelden van storingen:
              Lege huls zit klem tussen de slede en de kast.
              Kromme kogelkop (wil de kamer niet in).
              Defecte patroontuitwerper (patroon zit nog in de kamer)

   

      BRANDMELDING:
          Zet wapen op veilig (indien mogelijk).
          Leg het wapen neer met de loop richting kogelvanger.
          Verlaat onmiddellijk de schietbaan.
          Bij constering van brand, waarschuw een baancommandant en/of bestuurslid!

   

      STROOMUITVAL:
          Zet wapen op veilig (indien mogelijk).
          Leg het wapen neer met de loop richting kogelvanger.
          Verlaat onmiddellijk de schietbaan.
          Waarschuw, mocht het nog nodig zijn, een baancommandant en/of bestuurslid!

   

      ONGEVAL:
          Zet wapen op veilig (indien mogelijk).
          Leg het wapen neer met de loop richting kogelvanger.
          Waarschuw een baancommandant en/of bestuurslid!
          Verleen eerste hulp.
          112 bellen in geval van ernstige ongevallen.

Wat is schietsport

 

Schietsport is, misschien in tegenstelling tot wat je dacht, een sport van rust en concentratievermogen. Immers, je probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen en dat lukt je absoluut niet met machogedrag en grootheidswaanzin.
Op de schietbanen gelden zeer strenge veiligheidseisen, een vuurwapen alléén is niet gevaarlijk, echter een vuurwapen in de handen van een mens wel! De veiligheidsaspecten komen aan bod onder een andere button, hier proberen we globaal uit te leggen wat schietsport op onze vereniging ongeveer inhoud.

Om schietsport te kunnen uitoefenen moet je lid zijn van een schietsportvereniging voor vuurwapens (liefst de onze natuurlijk) tenminste, als je wilt schieten met vuurwapens. Let wel, bij onze vereniging schieten we met vuurwapens en dat is heel wat anders dan een vereniging voor luchtdrukwapens. Om lid te kunnen worden van een schietsportvereniging dien je dan ook 18 jaar of ouder te zijn.

De eerste weken ben je aspirant lid en krijg je schietinstructies van een van onze instructeurs. Er wordt je geleerd hoe om te gaan met de wapens, de munitie, je verantwoordelijkheden en er wordt flink gehamerd op de veiligheid op en rond de baan. Je schiet het eerste  jaar alleen met klein kaliber (.22) vuurwapens welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld.

Na een jaar lidmaatschap en voldoende schietbeurten wordt bekeken of je gedrag, verantwoordelijkheid en prestaties goed genoeg zijn om, als je dat zelf ook wilt, over te gaan op zwaar kaliber vuurwapens. Natuurlijk zijn er ook zwaar kaliber vuurwapens op de vereniging voorhanden die je vrij en kosteloos kunt gebruiken. Alleen de munitie en de kaarten betaal je steeds zelf. Als je schietprestaties dusdanig zijn dat je zou kunnen meedoen aan in- of externe schietwedstrijden dan kun je je daarvoor aanmelden. En dan wordt schietsport pas echt schietsport....

Na 1 jaar lid te zijn geweest kun je, pas na akkoord van de vereniging, een eigen wapen aanschaffen. Daarvoor moet je naar het politiebureau om een verlof te verkrijgen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en/of munitie. Na een algemene gedragscontrole betreffende je verleden zoals criminaliteit, zware overtredingen of andere zaken waarbij je met justitie in aanraking bent geweest bepaalt de politie of je een verlof toegekend krijgt of niet. Gedurende het bezit van eigen vuurwapens dien je lid te blijven van een schietvereniging. Doe je dat niet dan mag je geen eigen vuurwapens in je bezit hebben en moet je dus alles verkopen of inleveren op het politiebureau.

Schietsport beoefen je dus in verenigingsverband en nooit in je uppie. Zodoende heb je altijd te maken met andere mensen, een verenigingsbestuur, baancommandanten en een heleboel andere leden met wie je het heel gezellig kunt hebben.

Je kunt iedere woensdagavond  bij ons op de vereniging;

 • Serieus met de schietsport bezig zijn of gewoon voor het spel.
 • Met klein- en groot kaliber vuurwapens schieten.
 • Met verenigingswapens of je eigen wapen schieten.
 • Gedurende onze openingstijden ongelimiteerd gebruik maken van de beschikbare wapens en banen. (geen irri wachttijden)
 • Kennis opdoen betreffende de schietsport alles wat daar mee samenhangt.
 • Andere schutters ontmoeten met wie je van gedachten kunt wisselen.
 • Meedoen aan interne competities.
 • Eventueel een introducé meenemen.
 • Gezellig blijven plakken aan de bar. (Je kunt zelfs je ei kwijt)

Je ziet, het is een levendige vereniging met een hoop tevreden leden. Mocht je interesse tonen en denken, dat wil ik ook wel eens proberen, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om een afspraak te maken.

(c) KSV Friesland  Volg ons op facebook!